Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Suwałki

Polski Związek Łowiecki

Zarząd Okręgowy Suwałki

Darz Bór!

Edukacja

Kultura

Kalendarium

Jak zostać myśliwym

Galeria

KALENDARZ MYŚLIWSKI

Grudzień 2023

Czwartek 07.12.2023

07:46 - 15:42
01:09 - 13:10
  Malejący

Piątek 08.12.2023

07:47 - 15:42
02:21 - 13:19
  Malejący

Sobota 09.12.2023

07:48 - 15:42
03:35 - 13:31
  Malejący

0
Myśliwych w Okręgu
0
Polujących kobiet
0
Kandydatów na myśliwych
0
Kół Łowieckich
pzlstronagl.png

Zarząd Okręgowy Suwałki

Wprowadzone w 1975 roku zmiany administracyjne kraju doprowadziły do powstania w północno-wschodniej Polsce województwa suwalskiego z siedzibą w Suwałkach. Zrodziło to potrzebę utworzenia nowej struktury organizacyjnej Związku.

W dniu 9 maja 1976 roku w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Suwałkach odbył się I Wojewódzki Zjazd Delegatów PZŁ. Wybrana została 13 – osobowa Wojewódzka Rada Łowiecka, a jej pierwszym prezesem został Stanisław Kafar. W podjętej uchwale zapisano potrzebę poprawy gospodarki łowieckiej i selekcji zwierzyny płowej oraz włączenie suwalskiej organizacji w realizację programu „Aktywnej ochrony bobra europejskiego”.

WIĘCEJ

Zarząd Okręgowy

Dane kontaktowe

© 2023 Polski Związek Łowiecki. All rights reserved