Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Suwałki

Polski Związek Łowiecki

Zarząd Okręgowy Suwałki

Darz Bór!

Edukacja

Kultura

Kalendarium

Jak zostać myśliwym

Galeria

KALENDARZ MYŚLIWSKI

Grudzień 2023

Niedziela 03.12.2023

07:41 - 15:44
21:36 - 12:29
  Trzecia kwarta

Poniedziałek 04.12.2023

07:42 - 15:44
22:48 - 12:42
  Trzecia kwarta

Wtorek 05.12.2023

07:44 - 15:43
23:59 - 12:52
  Trzecia kwarta

0
Myśliwych w Okręgu
0
Polujących kobiet
0
Kandydatów na myśliwych
0
Kół Łowieckich
pzlstronagl.png

Zarząd Okręgowy Suwałki

Wprowadzone w 1975 roku zmiany administracyjne kraju doprowadziły do powstania w północno-wschodniej Polsce województwa suwalskiego z siedzibą w Suwałkach. Zrodziło to potrzebę utworzenia nowej struktury organizacyjnej Związku.

W dniu 9 maja 1976 roku w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Suwałkach odbył się I Wojewódzki Zjazd Delegatów PZŁ. Wybrana została 13 – osobowa Wojewódzka Rada Łowiecka, a jej pierwszym prezesem został Stanisław Kafar. W podjętej uchwale zapisano potrzebę poprawy gospodarki łowieckiej i selekcji zwierzyny płowej oraz włączenie suwalskiej organizacji w realizację programu „Aktywnej ochrony bobra europejskiego”.

WIĘCEJ

Zarząd Okręgowy

Dane kontaktowe

© 2023 Polski Związek Łowiecki. All rights reserved