Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Suwałki

Kynologia

RYS HISTORYCZNY

RYS HISTORYCZNY – KYNOLOGIA

Od samego początku działalności Suwalskiej Organizacji PZŁ podkreślano wagę i znaczenie psów myśliwskich na polowaniach oraz wspierano ich hodowle. Organizowane szkolenia, pokazy, próby i konkursy kynologiczne miały na celu nie tylko sprawdzenie przydatności użytkowej psów, promowanie i wspieranie dobrych hodowli, ale również wzbudzenie zainteresowania u myśliwych posiadaniem psa myśliwskiego jako wiernego towarzysza łowów. Wysokie stany zwierzyny grubej i jej pozyskanie stworzyło konieczność posiadania przez myśliwych dobrze pracujących posokowców i tropowców, ale też dzikarzy. Polowania zbiorowe zimą na dziki z udziałem psów, szczególnie w łowiskach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich miały zawsze swój urok, a myśliwi bardzo chętnie się na nie wybierali.

Z inicjatywy Andrzeja Krzywińskiego z Popielna, sędziego kynologicznego, ówczesnego pracownika naukowego Stacji Badawczej PAN w Popielnie w 1977 roku na około 2 hektarach lasu przygotowano pierwsza zagrodę dziczą w Wejsunach. Po kliku latach obok zagrody wykonane zostały dwie sztuczne nory do układania norowców. Pierwszą zorganizowaną imprezą kynologiczną był przegląd hodowlany psów myśliwskich połączony z układaniem dzikarzy w zagrodzie w dniu 29 października 1978 r. Na tą imprezę zgłoszonych zostało aż 47 psów, w większości były to jagdteriery. Praktycznych rad związanych z hodowlą i układaniem psów oraz pokaz pracy dzikarzy przeprowadził Andrzej Krzywiński.

W 1989 roku wybudowane zostały następne dwie sztuczne nory z całym ich zapleczem na Strzelnicy Myśliwskiej w Giżycku. Jeszcze tego samego roku we wrześniu zorganizowano pierwszy Regionalny Konkurs Norowców. Do udziału w Konkursie zgłoszonych zostało kilkanaście psów zarówno jamników jak i terierów. W uznaniu zasług Suwalskiej Organizacji PZŁ w zakresie kynologii myśliwskiej Giżycko zostało wybrane na miejsce Krajowego Konkursu Norowania w 1990 roku. Konkurs zorganizowano w dniu 14 października, a wzięli w nim udział myśliwi, hodowcy i posiadacze psów małych ras z kraju oraz Litwy. Pracę psów oceniał zespół sędziowski pod przewodnictwem Haliny Kuczyńskiej z Warszawy z podziałem na grupę jamników i terierów. Łącznie do pracy na dwóch sztucznych norach zgłoszono 14 jamników i 17 terierów. Pierwszą lokatę z dyplomem I stopnia zajął terier krótkowłosy.

Od tego czasu działalność w zakresie kynologii myśliwskiej wyraźnie się ożywiła. Starano się propagować hodowlę psa myśliwskiego w kołach łowieckich w myśl powiedzenia „polujemy tylko z psami”. Najbardziej aktywne koła i myśliwych wyróżniano i nagrodzono. Do najbardziej zasłużonych w tym okresie kolegów należeli: Andrzej Przeborowski – późniejszy sędzia kynologiczny, Sławomir Niedbalski, Ryszard Jarząbek i nieżyjący już Józef Łazarski i Henryk Kubica. Duży też wkład przez lata w konkursów tropowców i dzikarzy wnosili sędziowie kynologiczni Jan Kierzniowski z Opola, Wiesław Szczepański z Olsztyna czy Jerzy Wieloch z Łodzi.

Stale obserwowano wzrost zainteresowania ze strony myśliwych posiadaniem dobrego psa użytkowego z rodowodem. Rejestrowane były na terenie województwa suwalskiego bardzo cenione wówczas hodowle jagdteriera niemieckiego, foksteriera krótkowłosego, jamnika szorstkowłosego i wachtelhunda. Pod koniec lat 90-tych minionego wieku, kiedy spadło zainteresowanie polowaniami na lisy i zmniejszyła się ilość posiadanych przez myśliwych psów norowców, a teriery częściej używane były do polowań na dziki i poszukiwania „postrzałków zwierzyny grubej. Ograniczono też organizację prób i konkursów dla norowców, a sztuczne nory w Giżycku i Strekowiżnie k/ Augustowa stały się bezużyteczne. W ostatnich latach coraz bardziej popularne stają się polskie rasy psów gończych, stąd ich liczniejszy udział na konkursach kynologicznych.

Zawsze dużą popularnością cieszą się Regionalne Konkursy Dzikarzy, Tropowców i Posokowców organizowane corocznie na początku października w Wejsunach. Każdego roku do tego Konkursu zgłaszanych jest ponad 20 i więcej psów. Dobra organizacja, niepowtarzalna atmosfera jak podkreślają sami uczestnicy sprawia, że do Wejsun zjeżdża wielu myśliwych i hodowców psów myśliwskich z kraju, ale tez z Litwy i Białorusi. Od 2013 roku każdego roku wiosną w weekend majowy organizowane są Regionalne Konkursy Tropowców i Posokowców w Jaskowie na terenie Nadleśnictwa Pisz. Konkursy są poprzedzone warsztatami w zakresie kynologii myśliwskiej dla posiadaczy psów. Inicjatorem jak i organizatorem konkursów i warsztatów w Jaskowie jest Marek Olesiewicz bardzo aktywny członek Komisji Kynologicznej ORŁ.

 


Z Konkursów Regionalnych Posokowców, Tropowców i Dzikarzy w Wejsunach na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem Nidzie

 

Z Konkursów Regionalnych Posokowców i Tropowców w Jaśkowie na terenie Nadleśnictwa Pisz

W 2004 roku dla myśliwych i nie tylko, szczególnie tych zamieszkujących Suwalszczyznę, przekazano do użytkowania drugą zagrodę dziczą o pow. 2,5 ha położoną w Puszczy Augustowskiej w pobliżu miejscowości Strękowizna k/Augustowa. Od tego czasu w zagrodzie w ramach regionalnych konkursów oceniano prace dzikarzy, a na sztucznie położonych tropach oceniano prace posokowców i tropowców. W dniu 29 sierpnia 2008 roku w przeddzień Wystawy Klubowej w Białymstoku zorganizowany został Konkurs Dzikarzy i Tropowców dla Ogarów i Gończych. Do pracy w zagrodzie i „na farbie” zgłoszonych zostało 18 psów . Najlepszym dzikarzem, ale i tropowcem okazał się gończy polski LASER Olfactus Edwarda Ropelewskiego myśliwego z Wojskowego Koła Łowieckiego „Oręż” w Ełku. Jego gończy był nie tylko zwycięzcą wielu konkursów, ale często uczestniczył też w polowaniach. Jego pracę w miocie i donośny gon na pewno zapamiętało wielu myśliwych. Był również wspaniałym tropowcem, radząc sobie w najtrudniejszych warunkach odnajdując zwierza.

Dużą popularnością cieszyły się wśród publiczności pokazy psów ras myśliwskich w ramach Festiwalu Kultury Łowieckiej w Węgorzewie. Na pokazach każdego roku prezentowano wiele ras psów myśliwskich będących w posiadaniu myśliwych z regionu. Podobne pokazy psów odbywają się na festynie myśliwskim „Myśliwskie Smaki” w Piszu i „Ełkowisko” w Ełku. Pokazy z pomocą członków Komisji Kynologicznej ORŁ prowadzi Grażyna Ziętek z Giżycka. Zawsze na pokazach gromadzi się wielu nie tylko myśliwych ze swoimi podopiecznymi ale tez liczna publiczność.

Z pokazów psów na festiwalach i festynach łowieckich w Węgorzewie i w Piszu

IMPREZY KYNOLOGICZNE - WEJSUNY

WEJSUNY – 16 PAŹDZIERNIKA 2021 R. REGIONALNY  KONKURS PRACY TROPOWCÓW W WEJSUNACH

16 październik 2021 roku po długiej przerwie odbył się Regionalny  Konkurs Pracy Tropowców w Wejsunach. Ogółem zgłoszono 17 psów. Najliczniej reprezentowane były gończe polskie (10 zgłoszonych psów) następnie jamniki ( 3 zgłoszone psy , dwa jamniki szorstkowłose i jeden krótkowłosy) łajki  wschodniosyberyjskie (2 zgłoszone psy)  1 wyżeł szorstkowłosy i 1 porcelaine. Oficjalnego otwarcia konkursu dokonał Łowczy Okręgowy PZŁ w Suwałkach Wojciech Zaniewski .

Startujące psy oceniała komisja sędziowska w składzie:

1.Sędzia Międzynarodowy Donat Pierożyński  sędzia główny konkursu

2. Sędzia Międzynarodowy Piotr Gołaszewski

3. Sędzia Międzynarodowy Waldemar Paszkiewicz

4. Sędzia Międzynarodowy  Wojciech Rosiewicz

5. Sędzia Międzynarodowy Tadeusz Wójcik

      Psy rozpoczęły zmagania konkursowe o godzinie 8 rano od odłożenia i próby strzału. Wymienione konkurencje sędziował  Donat Pierożyński.  Po zaliczeniu pierwszej konkurencji zawodnicy przeszli na ścieżki tropowe. Pracę psów na ścieżkach oceniały  2 osobowe zespoły sędziowskie. Pracę na ścieżkach tropowych zawodnicy zakończyli ok.12.30.

Podsumowania wyników i wręczenia nagród  zwycięzcom dokonali  Łowczy Okręgowy Wojciech Zaniewski i Sędzia Główny  Donat Pierożyński. Wyniki tegorocznego konkursu nieco zaskoczyły uczestników. Zazwyczaj prym wiodą gończe polskie,  a w tym roku zwycięzcą konkursu został:

  1. jamnik szorstkowłosy KARMEL z Wejherowskiej Bukowiny uzyskując dyplom  I stopnia i wniosek CPC
  2. gończy polski FRIGGA Mroczne Bractwo suka uzyskała 92 pkt. dyplom I stopnia
  3. jamnik krótkowłosy DAHLIA ot Mariny Kuranowoy suka uzyskała 90 pkt. dyplom I stopnia
  4. gończy polski RAGNAR z Ruszajnowskich uzyskując 86 pkt. dyplom I stopnia

Cztery zwycięskie psy otrzymały statuetki, nagrody rzeczowe w postaci otoków biotanowych i obroży oraz karmę firmy Husse.

Ogółem komisja sędziowska przyznała : 6 dyplomów I stopnia , 2 dyplomy II stopnia i 5 dyplomów III stopnia.

Organizatorzy konkursu dziękują za udział w imprezie przewodnikom psów i komisji  sędziowskiej. Gratulujemy przewodnikom i psom, które uzyskały dyplomy użytkowości łowieckiej. Pokonanym życzymy wytrwałości i powodzenia w następnych konkursach . Praca z psem zawsze przynosi rezultaty.

Dziękujemy za pomoc w organizacji konkursu i przemiłą współpracę  Panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Maskulińskie Krzysztofowi Czaporowskiemu, Panu Leśniczemu Rafałowi Tarara, Panu Podleśniczemu do spraw łowieckich Michałowi Marchwińskiemu  i naszym drogim wolontariuszom Panu Sławkowi Niedbalskiemu z  Rodziną i koleżance z olsztyńskiego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce Pani Julicie Spychalskiej. Panom , którzy przewozili sędziów i zwierzynę oraz Panu sygnaliście , który swą grą uświetnił imprezę . Drodzy Państwo to dzięki Wam  udało się nam zorganizować  i przeprowadzić tegoroczny konkurs.

REGIONALNY KONKURS DZIKARZY DLA SZPICÓW MYŚLIWSKICH W WEJSUNACH – WEJSUNY – 28 MAJA 2017 R.


W dniu 28 maja 2017 r. w Wejsunach k/Pisza odbył się Regionalny Konkurs Szpiców Myśliwskich w Wejsunach. Oficjalnego otwarcia dokonał Jan Goździewski Łowczy Okręgowy PZŁ w Suwałkach. W niedzielny poranek w szranki konkursowe stanęło 17 szpiców myśliwskich , 9 łajek zachodniosyberyjskich, 5 łajek rosyjsko-europejskich, 1 łajka wschodniosyberyjska 2 karelskie psy na niedźwiedzie. Cieszy udział w imprezie tak dużej ilości szpiców myśliwskich. Świadczy to o wzrastającej liczbie tych doskonałych psów w rękach myśliwych. O ich przydatności w łowisku nikogo nie trzeba przekonywać. Startujące psy oceniali sędziowie: sędzia główny Andrzej Przeborowski , Roman Chrzanowski , Wojciech Rosiewicz , Paweł Bednarczyk i Donat Pierożyński. Po wyczerpujących zmaganiach konkursowych zwycięstwo przypadło łajce zachodniosyberyjskiej PARYS z Sosnowej Zagrody kol. Grzegorza Wiszowatego , pies uzyskał dyplom I stopnia ,wniosek CPC , drugi był KUCHUM-łajka zachodniosyberyjska kolegi Bernarda Faszczy, pies uzyskał dyplom II stopnia i nagrodę rzeczową, lornetkę ufundowaną przez firmę Tamed dla psa najlepiej pracującego na zagrodzie dziczej, trzecia była łajka rosyjsko-europejska AXA Dziczy Postrach kol. A. Pileckiego, suka uzyskała dyplom drugiego stopnia .

Ogółem startujące psy uzyskały : 1 dyplom I stopnia, 8 dyplomów II stopnia i 2 dyplomy III stopnia. Jak łatwo było przewidzieć okazało się , że ulubioną konkurencją szpiców myśliwskich jest bezsprzecznie praca na zagrodzie dziczej. Tam spisywały się najlepiej , trochę więcej trudności sprawiało im posłuszeństwo i ścieżki tropowe , wyraźnie nie jest to ich pasja. Należy wspomnieć , że warunki pogodowe nie były sprzyjające, była wysoka temperatura i bardzo sucho. Miłym akcentem był udział w konkursie Klubu Szpica Myśliwskiego z Przewodniczącą klubu kol. Martyną Binek Kasperkowicz na czele . Klub ufundował dla wszystkich uczestników konkursu pamiątkowe grawertony i nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc w postaci voucherów rabatowych na zakup obroży lokalizacyjnych GPS/GSM firmy Tracker. Najlepszemu psu/suce rasy karelski pies na niedźwiedzie przewodnicząca klubu przekazała nagrodę przechodnią, piękny grawerowany zegar od delegacji fińskiej. Nagroda przypadła w udziale suce SILLA Niedźwiedzi Zagajnik. Okręgowa Rada Łowiecka w Suwałkach jako nagrody ufundowała : puchary , obroże i smycze firmy „Jagul” karma firmy Husse. Nagrodę rzeczową dla psa , który uzyskał najlepsze oceny za prace w zagrodzie dziczej ufundowała firma Tamed z Olsztyna. Organizatorzy imprezy dziękują za udział w konkursie wszystkim uczestnikom. Gratulujemy zwycięskim psom i ich przewodnikom . Uczestnikom , którym tym razem nie udało się uzyskać dyplomów życzymy wytrwałości i cierpliwości w dążeniu do celu. Praca z psem zawsze daje rezultaty.

WYNIKI KONKURSU

WEJSUNY – 17 PAŹDZIERNIKA 2015R.

Konkurs odbył się w dniu 17 października 2015r. w Wejsunach. Około godziny dziewiątej, po sygnałach “zbiórka” i powitanie” Jan Goździewski Łowczy Okręgowy powitał uczestników Konkursu, którzy ze swoimi psami przybyli z różnych stron naszego kraju. Sędzia główny Jerzy Okoński przedstawił cały 8-osobowy skład sędziowski i pokrótce omówił zasady przebiegu Konkursu. Po rozlosowaniu numerów startowych, po “odłożeniu” i “posłuszeństwie” rozpoczęła się praca psów “na farbie” i “w zagrodzie”. Pomimo dużej ilości psów możliwe było zakończenie Konkursu jeszcze przed nastaniem zmroku. Do Konkursu zgłoszone zostały 3 posokowce, 15 tropowców i 16 dzikarzy. Najlepszym posokowcem okazał się I’M NEPTUN Russet Tails, posokowiec bawarski Romany Ryszkowskiej z Warszawy, zwycięzcą wśród Tropowców został LIRA z Elklandu, gończy polski Edwarda Ropelewskiego z Ełku, z Dzikarzy I lokatę uzyskał CZAR z Elklandu, gończy polski Grzegorza Jasińskiego z Ełku. Menerzy których psy ulokowały się na I, II i III miejscu otrzymali puchary, dyplomy oraz drobne upominki, a psy odznaczono medalami. Na zakończenie Andrzej Ziętek, nowo wybrany przewodniczący Komisji Kynologicznej ORŁ w Suwałkach podziękował wszystkim za udział w Konkursie, a Sławomirowi Niedbalskiemu, Markowi Olesiewiczowi, Donatowi Pierożyńskiemu, Bernardowi Faszczy i Edwardowi Ropelewskiemu złożył podziękowanie za pomoc w jego organizacji. Na Konkurs zaproszeni zostali tegoroczni stażyści ubiegający się o członkostwo w PZŁ. Zajęcia z nimi przeprowadziła Grażyna Ziętek i Edward Ropelewski. Cały przebieg Konkursu był filmowany przez ekipę redakcji TVP 2 – programu Ostoja.

 
Wyniki pracy tropowców
Dyplom I stopnia, lok. 1 – 120 pkt, CPC – takLIRA z Elklandu – gończy polski Edwarda Ropelewskiego
Dyplom I stopnia, lok. 2 – 112 pktHEXA – gończy polski Łukasza Giro
Dyplom I stopnia, lok. 3 – 112 pktCZAR z Elklandu – gończy polski Grzegorza Jasińskiego
Dyplom I stopnia, lok. 4 – 92 pktFERRIS Klan Ady Łowczyni – jamnik krótkowłosy Julity Spychalskiej
Dyplom I stopnia, lok. 5 – 92 pktTIGER Jamador – jamnik szorstkowłosy Alicji Majchrzak
Dyplom I stopnia, lok. 6 – 90 pktSirius TYMON – gończy polski Beaty Jasińskiej
Dyplom I stopnia, lok. 7 – 85 pktEPIKA El-Halem – gończy polski Karoliny Szymańskiej
Dyplom II stopnia, lok. 8 – 79 pktPORTOFINO Homagium – jamnik krótkowłosy Grażyny Ziętek
Dyplom II stopnia, lok. 9 – 78 pktMARTYNIKA Herbu Kopidołek – jamnik szorstkowłosy Aleksandry Buczyńskiej
Dyplom III stopnia, lok. 10 – 72 pktMARSYLIA Herbu Kopidołek – jamnik szorstkowłosy Sławomira Niedbalskiego
Dyplom III stopnia, lok. 11 – 68 pktGROT z Huculskiej Łąki – gończy polski Wojciecha Gołębia
Dyplom III stopnia, lok. 12 – 60 pktEXPERT El-Halem – gończy polski Iwony Pomorskiej

 

Wyniki pracy posokowców
Dyplom I stopnia, lok. 1 – 100 pktI’M NEPTUN Russet Tails – posokowiec bawarski Romany Ryszkowskiej
Dyplom I stopnia, lok. 2 – 72 pktFARA Bobrowy Las – posokowiec hanowerski Moniki Fuchs

 

Wyniki pracy dzikarzy
Dyplom I stopnia, lok. 1 – 152 pkt, CPC – takCZAR z Elklandu – gończy polski Grzegorza Jasińskiego
Dyplom I stopnia, lok. 2 – 151 pktHEXA – gończy polski Łukasza Giro
Dyplom I stopnia, lok. 3 – 140 pktKUCHUM – łajka zachodnio-syberyjska Bernarda Faszczy
Dyplom I stopnia, lok. 4 – 130 pktDICK Smogorzewska Zagroda – parson russell terier Dawida Żywicy
Dyplom I stopnia, lok. 5 – 129 pktLUPUS z Elklandu – gończy polski Wioletty Juszkiewicz
Dyplom II stopnia, lok. 6 – 136 pktWŁÓCZYKIJ Czarna Złaja – gończy polski Patryka Lenarta
Dyplom II stopnia, lok. 7 – 103 pkt DONA z Sosnowej Zagrody – wachtelhund Tomasza Kalugi
Dyplom II stopnia, lok. 8 – 102 pkt EPIKA El-Halem – gończy polski Karoliny Szymańskiej
Dyplom II stopnia, lok. 9 – 100 pkt UGRYŹ na Tropie – ogar polski Marty Anuszkiewicz

 

WEJSUNY – 11 PAŹDZIERNIKA 2014R.

W dniu 11 października 2014 r. w pogodny jesienny poranek na odprawę przy zagrodzie dziczej w Wejsunach stawiło się 17 menerów z psami zgłoszonymi wcześniej do pracy “w zagrodzie dziczej” i “na tropach”. Łowczy Okręgowy Jan Goździewski w imieniu organizatora przywitał wszystkich zebranych – menerów i osoby towarzyszące zespół sędziowski z jego przewodniczącym Waldemarem Paszkiewiczem na czele. Praca psów “na tropach” poprzedzona została sprawdzeniem “reakcji na strzał” i “posłuszeństwa” oraz “odłożenia” w przypadku posokowców i tropowców. Na zgłoszonych 9 psów do pracy w zagrodzie na dziki tylko 2 psy ukończyły ją z wynikiem pozytywnym. Najlepszym dzikarzem z dyplomem I stopnia okazał się SOKÓŁ El-Halem – gończy polski Krzysztofa Malko.Z licznej grupy psów zgłoszonych do pracy “na farbie” najlepszym tropowcem została CEDRA Leszczynowy Gaj – gończy polski Marka Olesiewicza z wynikiem 120 pkt i uzyskanym dyplomem I stopnia. Do Konkursu Posokowców zgłoszone zostały tylko 3 psy. Wszystkie wyniki oceny pracy psów przedstawiono w zestawieniu.

Wyniki pracy tropowców
Dyplom I stopnia, lok. 1 – 120 pkt, CPC – takCEDRA Leszczynowy Gaj – gończy polski Marka Olesiewicza
Dyplom I stopnia, lok. 2 – 112 pktCZAR z Elklandu – gończy polski Grzegorza Jasińskiego
Dyplom I stopnia, lok. 3 – 100 pktLENTO z Ksišżęcych Borów – gończy polski Andrzeja Krupicza
Dyplom I stopnia, lok. 4 – 100 pktBONA Kolonia Bażyńska – gończy polski Józefa Olchowika 
Dyplom I stopnia, lok. 5 – 92 pktDALIA Magna Poland – beagle Pauliny Herman
Dyplom I stopnia, lok. 6 – 92 pktMESSI z Łabędziej 33 – płochacz niemiecki Katarzyny Maliszewskiej – Grzybowskiej 
Dyplom I stopnia, lok. 7 – 92 pkt WENA Węgorzewski Postrach – płochacz niemiecki Dariusza Tokarza
Dyplom I stopnia, lok. 8 – 89 pkt ORES Węgorzewski Postrach – płochacz niemiecki Jerzego Litwinienko
Dyplom II stopnia, lok. 9 – 78 pkt BLUEBERRY from Arian Hill – golden retriever Moniki Fuchs
Dyplom III stopnia, lok. 10 – 66 pkt ZŁOTY El-Halem – gończy polski Ewy Wrażeń

 

Wyniki pracy posokowców
Dyplom I stopnia, lok. 1 – 94 pktBERA z Piekartowego Boru – posokowiec bawarski Andrzeja Piszczatowskiego
Dyplom I stopnia, lok. 2 – 92 pktJOLIE BAYRISCHELAUFER Tesab – Aksed – posokowiec bawarski Bartłomieja Młyńca
Dyplom III stopnia, lok. 3 – 72 pktFARA Bobrowy Las – posokowiec hanowerski Moniki Fuchs

 

Wyniki pracy dzikarzy
Dyplom I stopnia, lok. 1 – 156 pktSOKÓŁ El-Halem – gończy polski Krzysztofa Malko
Dyplom I stopnia, lok. 2 – 136 pktORES Węgorzewski Postrach – płochacz niemiecki Jerzego Litwinienko

 

 

WEJSUNY – 12 PAŹDZIERNIKA 2013R.

W mglisty, jesienny poranek menerzy ze swoimi psami stawili się przy zagrodzie dziczej w Wejsunach w oczekiwaniu na oficjalne otwarcie Konkursów sygnałem “zbiórka” i “powitanie” w wykonaniu “Galindowych Rogów” z Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem Nidzie. Jan Goździewski – łowczy okręgowy, powitał uczestników Konkursu. Podkreślił długą tradycję tego ważnego wydarzenia dla kynologii myśliwskiej okręgu suwalskiego PZŁ, ale też całego regionu Polski północno-wschodniej . Zawsze cieszyły się one popularnością wśród myśliwych hodowców i użytkowników psów pracujących “na farbie” i w zagrodzie dziczej. Są to bardzo ważne grupy użytkowe, gdzie pozyskuje się dużą liczbę zwierzyny grubej. Zaznaczył też, że tegoroczny Konkurs odbywa się w ważnym dla Polskiego Związku Łowieckiego Jubileuszu 90-lecia, dlatego zostało to również zaakcentowane na medalach i dyplomach za najlepszą pracę psów. Po rozlosowaniu numerów startowych rozpoczęła się praca “na tropach” w poszczególnych grupach, a dzikarze dodatkowo podjęły pracę w zagrodzie dziczej. Przez cały dzień wszyscy uczestnicy w wolnych chwilach mogli wypić kawę lub herbatę oraz posilić się gorącym bigosem przy ziejącym ciepłem ognisku. Była także możliwość towarzyskiego spotkania i rozmów. Pracę psów oceniali sędziowie w składzie: Andrzej Przyborowski – sędzia główny, Paweł Bednarczyk, Piotr Gołaszewski, Waldemar Paszkiewicz i Tadeusz Wójcik. Konkurs zakończył się późnym popołudniem ogłoszeniem wyników przez sędziego głównego. Za pierwsze trzy miejsca w każdym konkursie menerzy otrzymali puchary i dyplomy oraz nowo wydany podręcznik Kynologii myśliwskiej, a psy zostały odznaczone medalami. Spotkanie przebiegło w bardzo pogodnej, miłej atmosferze, o czym świadczyły spontanicznie przekazane podziękowania dla jego organizatorów przez jednego z uczestników – Krzysztofa Malko z Ornety.

Wyniki pracy tropowców
Dyplom I stopnia, lok. 1 – 112 pkt, CPC – takKNIEJA z Elklandu – gończy polski Marka Olesiewicza
Dyplom I stopnia, lok. 2 – 100 pktWERA Herbu Kruk – labrador retriever Jana Michalskiego
Dyplom I stopnia, lok. 3 – 96 pktOSTRY z Beskidzkiego Matecznika – gończy polski Karoliny Szymańskiej
Dyplom I stopnia, lok. 4 – 92 pkt DUNAJ Leszczynowy Gaj – gończy polski Donata Pierożyńskiego 
Dyplom I stopnia, lok. 5 – 90 pkt CEDRA Leszczynowy Gaj – gończy polski Marka Olesiewicza
Dyplom I stopnia, lok. 6 – 90 pkt SZELEST Zimowle – gończy polski Eugeniusza Karkotki
Dyplom II stopnia, lok. 7 – 76 pkt ASTRA z Krainy Mrozów – gończy polski Andrzeja Fronczaka
Dyplom III stopnia, lok. 8 – 69 pkt SOKÓŁ z Koszęcińskiej Dąbrowy – jamnik szorstkowłosy std. Wojciecha Rosiewicza
Dyplom – stopnia, lok. 9 – 52 pkt GORRINA Succession of Baron FCI – Basset Griffon Vendeen Roberta Idzikowskiego
Dyplom – stopnia, lok. 10 – 48 pkt TIGER Jamador – jamnik szorstkowłosy std. Alicji Majchrzak

 

Wyniki pracy posokowców
Dyplom I stopnia, lok. 1 – 84 pktFARA Bobrowy Las FCI – posokowiec hanowerski Moniki Fuchs
Dyplom III stopnia, lok. 2 – 80 pktINTER Sfora Nemroda FCI – posokowiec bawarski Ryszarda Piwowarskiego
Dyplom – stopnia, lok. 3 – 70 pktDAMA Królowe Stojło – posokowiec bawarski Ryszarda Piwowarskiego

 

Wyniki pracy dzikarzy
Dyplom I stopnia, lok. 1 – 151 pkt, CPC – takSOKÓŁ El-Halem – gończy polski Krzysztofa Malko
Dyplom I stopnia, lok. 2 – 138 pkt CEDR z Biebrzańskich Grądów – gończy polski Karola Choińskiego
Dyplom II stopnia, lok. 3 – 121 pkt BUCHTA Sfora Telesfora – gończy polski Karola Choińskiego
Dyplom II stopnia, lok. 4 – 113 pkt CEDRA Leszczynowy Gaj – gończy polski Marka Olesiewicza
Dyplom III stopnia, lok. 5 – 105 pkt SZELEST Zimowle – gończy polski Eugeniusza Karkotki
Dyplom III stopnia, lok. 6 – 96 pkt OSTRY z Beskidzkiego Matecznika – gończy polski Karoliny Szymańskiej

IMPREZY KYNOLOGICZNE - JAŚKOWO

JAŚKOWO – 6 MAJA 2017 R.

Już po raz piąty w majowy weekend 6 maja 2017 r. w Jaśkowie k. Pisza odbył się Regionalny Konkurs Tropowców i Posokowców w Jaśkowie. Do Konkursu zgłosiło swój udział 10 posokowców i 19 tropowców. Komisji Sędziowskiej przewodniczył Wojciech Galwas. Pomimo dużej ilości psów, dzięki sprawnej organizacji prace psów na tropach zakończyły się późnym popołudniem, a oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród możliwe było przed zachodem słońca. Według oceny zespołu sędziowskiego poziom pracy większości psów był bardzo wysoki o czym świadczą ilości uzyskanych dyplomów – 9 dyplomów I stopnia, dyplomów II stopnia nie przyznano, natomiast dyplom III stopnia otrzymało 12 zawodników. W klasie Konkurs Posokowców pierwszą lokatę zdobył alpejski gończy krótkonożny – BORA z kojca Almy należący do Jarosława Mikołajuna, natomiast w klasie Konkurs tropowców pierwszą lokatę zdobył Gończy polski – KRYZA Jednorożec należący do Bartłomieja Barana.

JAŚKOWO – 2 MAJA 2015 R.

Już po raz trzeci w majowy weekend w Jaśkowie k. Pisza odbył się Regionalny Konkurs Tropowców i Posokowców w Jaśkowie. Do Konkursu zgłosiło swój udział 10 posokowców i 19 tropowców różnych ras. Sędzią głównym Konkursów był Piotr Gołaszewski. Pomimo dużej ilości psów, dzięki sprawnej organizacji prace psów na tropach zakończyły się późnym popołudniem, a oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród możliwe było przed zachodem słońca. Według oceny zespołu sędziowskiego poziom pracy większości psów był bardzo wysoki o czym świadczą ilości uzyskanych dyplomów – 13 dyplomów I stopnia, 2 dyplomy II stopnia i 8 dyplomów III stopnia.

Wyniki pracy tropowców
Dyplom I stopnia, lok. 1 – 100 pkt, CPC – takSIRIUS Tymon – gończy polski Beaty Jasińskiej
Dyplom I stopnia, lok. 2 – 92 pktFARA Bobrowy Las – posokowiec hanowerski Moniki Fuchs
Dyplom I stopnia, lok. 3 – 92 pktLIRA z Elklandu – gończy polski Edwarda Ropelewskiego
Dyplom I stopnia, lok. 4 – 92 pktBASIOR Sfora Nemroda – ogar polski Violetty Mazurowskiej
Dyplom I stopnia, lok. 5 – 92 pktFALCO Gończy Urok – gończy polski Reinarda Kell
Dyplom I stopnia, lok. 6 – 90 pktOSTRY z Beskidzkiego Matecznika – gończy polski Karoliny Szymańskiej
Dyplom I stopnia, lok. 7 – 89 pktHUSARZ z Sarmackiej Tradycji – ogar polski Łukasza Króla
Dyplom I stopnia, lok. 8 – 84 pktRUM Węgorzewski Postrach – płochacz niemiecki Michała Fedyka
Dyplom I stopnia, lok. 9 – 82 pktBAJKA Gradzicza Sfora – gończy polski Agaty Telimeny Bielowskiej
Dyplom I stopnia, lok. 10 – 82 pktCZUPRYNKA Tropinos – ogar polski Małgorzaty Piszcz
Dyplom I stopnia, lok. 11 – 82 pktUGRYŹ na Tropie – ogar polski Marty Anuszkiewicz
Dyplom II stopnia, lok. 12 – 79 pktMORT El Halem – gończy polski Szymona Kępczyńskiego
Dyplom II stopnia, lok. 13 – 76 pktEPIKA El Halem – gończy polski Karoliny Szymańskiej
Dyplom III stopnia, lok. 14 – 80 pktDUNIA Leszczynowy Gaj – gończy polski Katarzyny Koch
Dyplom III stopnia, lok. 15 – 80 pktBOLO Władcy Kniei – gończy polski Macieja Durskiego
Dyplom III stopnia, lok. 16 – 68 pktGROT z Huculskiej Łąki – gończy polski Wojciecha Gołąb
Dyplom III stopnia, lok. 17 – 66 pktŚPIEWKA z Glinianej Osady – ogar polski Tomasza Janiuka
Dyplom III stopnia, lok. 18 – 66 pktBOSS z Leśnego Folwarku – gończy polski Piotra Siedleckiego
Dyplom III stopnia, lok. 19 – 44 pktPSYK pod Egidą Lamii – ogar polski Moniki Kosiedowskiej

 

Wyniki pracy posokowców
Dyplom I stopnia, lok. 1 – 82 pkt,  CPC – takBOLO z Piekartowego Boru – posokowiec bawarski Pawła Piekarta
Dyplom I stopnia, lok. 2 – 82 pktALBI Złota Baleda – posokowiec hanowerski Ryszarda Sobali
Dyplom III stopnia, lok. 3 – 80 pktBROWAR Srebrzysta Zjawa – posokowiec bawarski Pawła Piekarta
Dyplom III stopnia, lok. 4 – 74 pktBERETTA z Babskiego Jaru – posokowiec bawarski Pawła Piekarta
Dyplom III stopnia, lok. 5 – 72 pktFARA Bobrowy Las – posokowiec hanowerski Moniki Fuchs 
Dyplom III stopnia, lok. 6 – 58 pktPORTOS Czerwony Trop – posokowiec bawarski Barbary Kalisiak

 

JAŚKOWO – 4 MAJA 2013 R.

 

W dniu 4 maja 2013 r. odbył się Regionalny Konkurs Tropowców i Posokowców w Jaśkowie. Dopisała też pogoda – ocena psów dokonana w warunkach słonecznych i bezwietrznych z lekką wilgotnością powietrza. Sędzią głównym Konkursu był Jan Kierznowski.

 

Wyniki pracy tropowców
Dyplom I stopnia, lok. 1 – 92 pktTRASZKA Ogarusy – ogar polski Macieja Mroczkowskiego
Dyplom I stopnia, lok. 2 – 82 pkt KOS z Elklandu – gończy polski Edwarda Ropelewskiego
Dyplom III stopnia, lok 3 – 80 pkt HULTAJ Cnotliwy Nos – gończy polski Janusza Pawłowskiego
Dyplom III stopnia, lok.4 – 76 pkt OSTRY z Beskidzkiego Matecznikia – gończy polski Bożeny Zielińskiej
Dyplom III stopnia, lok.5 – 66 pkt KAJA Lesny Amok – gończy polski Jacka Rowickiego
Dyplom III stopnia, lok.6 – 60 pkt GROT z Huculskiej Łąki – gończy polski Wojciecha Gołąb

 

Wyniki pracy posokowców 
Dyplom I stopnia, lok. 1 – 100 pktI’M NEPTUN Russel Taile – posokowiec bawarski Romany Ryszkowskiej
Dyplom III stopnia, lok. 2 – 65 pkt FARA Bobrowy Las – posokowiec hanowerski Moniki Fuchs 
Dyplom – stopnia, lok. 3 – 52 pkt BRANDY Czerwony Trop – posokowiec bawarski Brzegorza Pucka

 

IMPREZY KYNOLOGICZNE - INNE

AUGUSTÓW – 10 WRZEŚNIA 2011 R.

W dniu 10 września 2011 r. na terenie Puszczy Augustowskiej w miejscowości Płaska nad Kanałem Augustowskim odbył się Regionalny Konkurs Tropowców. Ścieżki tropowe “założone zostały” w sosnowym starodrzewiu Nadleśnictwa Płaska. Pracy psów sprzyjała pogoda, było słonecznie i bezwietrznie. Pierwszą lokatę otrzymała FRAZA z Elklandu – gończy polski Jacka Krawczyka. Sędzią głównym Konkursu był Paweł Bednarczyk z Olsztyna.

Wyniki pracy tropowców
Dyplom I stopnia, lok. 1 – 100 pktFRAZA z Elklandu – gończy polski Jacka Krawczyka
Dyplom I stopnia, lok. 2 – 92 pkt BERA z Łabędziej – wachtelhund Dariusza Tokarza
Dyplom I stopnia, lok. 3 – 90 pkt ELEGANT Poszły w Las – ogar polski Bogusława Rejna
Dyplom I stopnia, lok. 4 – 82 pkt CZAR z Elklandu – gończy polski Grzegorza Jasińskiego
Dyplom – stopnia lok.-, pies wycofany przez menera WERA z Łabędziej – wachtelhund Roberta Stasińskiego

 

STRĘKOWIZNA – 2004 R.

 

Regionalny Konkurs Tropowców i Posokowców w Strękowiźnie